West Tampa
Stora Sommarpaketet
ADVentura


Vi skickar alla helgfria vardagar!
Beställ innan kl 12 så skickar vi samma dag

Privacy Policy

Helsingborg
180518

Integritetspolicy för privatkunder hos Kind Group AB

Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för alla nya användare och fr.o.m. den 25 maj 2018 även för samtliga befintliga användare. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Kind Group AB:s webbplats(er), alla våra försäljningskanaler och tjänster, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy samt i vårt Köp- och användaravtal. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida och kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna Integritetspolicy.

Webbplats(er) från tredje part:

Vissa sidor på Kind Group AB:s webbplats(er) innehåller länkar till webbplats(er) från tredje part. Dessa webbplats(er) har egna integritetspolicyer och Kind Group AB är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplats(er) bör granska integritetspolicyerna för dessa webbplats(er) innan några personuppgifter skickas till dem.

De uppgifter som du skickar till oss lagras inte på internet, utan hamnar i stället i en databas med hög säkerhet. Om du vill kan du beställa ett utdrag över de uppgifter som vi lagrat i vår databas. Detta gör du lättast genom att skicka ett mail till oss via kontaktformuläret.
Under ”Ditt konto” kan du själv ändra uppgifter som har förändrats eller av andra anledningar inte stämmer.
 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, Kind Group AB, är personuppgiftsansvarigt och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter samt för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt Köp- och Köp- och användaravtalet inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy. Allt i enlighet med EU-förordning nr 2016/679, också känd som GDPR.

 

Insamling av personuppgifter

Om du registrerar ett konto hos oss så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på servrar i Sverige eller på annat håll i världen.

Vi samlar in följande typer av information, inklusive personuppgifter, för att ge dig möjlighet att använda och få tillgång till våra webbplats(er), produkter och tjänster samt för att kunna ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse, men även för marknadsföringsändamål, så som nyhetsbrev om du valt att mottaga dessa från oss.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker våra webbplats(er), använder dig av våra tjänster eller genomför köp genom någon av våra försäljningskanaler, så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplats(er)na, hänvisande URL, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.


Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplats(er) eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplats(er), tjänster eller genomför köp genom någon av våra försäljningskanaler. Detta omfattar:

 • information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto eller genomfört köp, som inkluderar e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation, och (beroende på vilken tjänst som används) i förekommande fall ekonomisk information såsom bankkontonummer;
 • ytterligare information som du lämnar till oss via sociala medier;
 • transaktionsrelaterad information baserat på dina aktiviteter på webbplats(er)na (såsom köp, recensioner och gästboksinlägg eller anat som kan hänföras till ditt konto);
 • leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt samt, om leveranstjänster tillhandahålls genom ett av våra integrerade externa eller interna system, annan relevant leveransinformation (leveransstatus) som sparas av den valda leveranspartnern;
 • information som lämnas i samband med diskussioner, chattar, tvistelösning, korrespondens genom våra webbplats(er) eller korrespondens som skickas till oss; och
 • ytterligare dokument som vi kan be dig lämna in för att verifiera din identitet eller om vi tror att du bryter mot våra regler. Till exempel kan vi be dig skicka oss ett identitetsbevis eller annan handling för att bekräfta din identitet eller adress, eller besvara andra frågor för att bekräfta din identitet.

   

Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje parter såsom banker, finansbolag och kreditbolag och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta kreditupplysningsinformation, folkbokföringsadress, fullständigt namn och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.
 

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplats(er), tjänster och genomföra köp via våra olika försäljningskanaler, kunna ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Integritetspolicy och med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler, bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • ge dig åtkomst till våra webbplats(er) och de tjänster och den kundservice som du begär;
 • förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter och för att upprätthålla vårt Köp- och användaravtal;
 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och marknadsföring;
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa tvister, driva in avgifter, lösa problem med ditt konto eller våra webbplats(er), produkter och tjänster, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;
 • jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man;
 • tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen; och

med ditt samtycke

 • rikta marknadsföring till dig genom att skicka marknadsföringsmaterial om Kind Group AB, Kind Cigars, produkter och tjänster vi tillhandahåller. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att skräddarsy vissa tjänster eller användarupplevelser för att bättre matcha dina intressen;
 • tillhandahålla dig personanpassade tjänster som erbjuds av Kind Group AB på tredje parts webbplats(er) och onlinetjänster;
 • svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till vår kundtjänst;
 • informera dig om våra och våra koncernbolags webbplats(er), produkter och tjänster.; och

för vårt berättigade intresse: 

 • genomdriva villkoren i vårt Köp- och användaravtal;
 • hantera våra dagliga affärsbehov; eller
 • för övervakning och analysändamål.

 

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och erbjudanden från oss, så kan du ställa in dina preferenser på din konto-sida, klicka ”Unsubscribe” längst ner i något av våra nyhetsbrev eller skicka ett e-mail till info@kindcigars.se.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan komma att delas inom Kind Group AB. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Kind Group AB. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att kunna tillhandahålla våra webbplats(er), produkter och tjänster till dig, samt kunna slutföra våra uppdrag jämtemot dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller eller indrivning av fordran.

 Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys och för att kunna fullgöra våra åttaganden gentemot dig som kund. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom, men inte begränsat till, kundservice, bedrägeriutredningar, fakturaindrivning och drift av webbplats(er)).
 • andra Kind Group AB-användare som kan vara bosatta i ditt land eller i andra länder, i enlighet med vad som tillåts av dig eller genom din användning av våra webbplats(er) och tjänster. Om du exempelvis skriver en recension på en produkt på vår webbplats kan andra användare se ditt namn eller om gör ett inlägg i vår, för abonnenterna exklusiva facebook-grupp, så kommer andra användare kunna se olika mycket personuppgifter om dig, beroende på dina inställningar på facebook.
 • tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan Kind Group AB-användare. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat eller provins, postadress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress samt kontohistorik
 • kreditupplysningsföretag och Kronofogdemyndigheten till vilka vi kan rapportera information om ditt konto, uteblivna betalningar, eller andra överträdelser av ditt konto som kan framgå i din kreditupplysning i den utsträckning det tillåts enligt lag.
 • andra företag om vi skulle fusioneras eller bli uppköpa av sådant företag. Om detta skulle inträffa, så kommer vi att kräva att det nya företaget följer denna Integritetspolicy vad gäller behandling av dina personuppgifter. Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i denna policy, så kommer vi att informera dig om det och om tillämpligt efterfråga ditt samtycke.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området samt lagändringar. För att skydda dig och dina personuppgifter använder anslutningar mot våra webbplats(er) och anslutningar mot underleverantörer SSL-kryptering. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående.

Cookies

När du besöker eller använder våra webbplats(er) så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Ditt lösenord är nyckeln till ditt konto. Använd unika siffror, bokstäver och symboler och avslöja inte ditt lösenord för någon annan. Om du skulle dela med dig av ditt lösenord eller dina personuppgifter till någon annan, så kom ihåg att du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto. Om du förlorar kontrollen över ditt lösenord, så förlorar du kontrollen över dina personuppgifter och kan ådra dig skyldigheter för åtgärder som vidtagits för din räkning. Du ska därför omedelbart informera Kind Group AB, och ändra ditt lösenord, om ditt lösenord av någon anledning har kommit i orätta händer.

Du kan se, granska och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto. Du kan ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar. Du måste snarast uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga.

Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att avsluta ditt konto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske baserat på din kontostatus och i enlighet med tillämplig lag. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som används i strid med vårt Köp- och användaravtal.

Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras snarast möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller konton som inte används om:

 • vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning eller upprätthålla vårt Köp- och användaravtal; eller
 • vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av bokföringslagen, lokal lagstiftning, bedrägeribekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

 

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.
Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna Integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplats(er), produkter eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna Integritetspolicy och vårt Köp- och användaravtal.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller helt raderade. Vi kan i vissa förekommande fall inte radera samtliga dina uppgifter, då det kan föreligga lagstadgade krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel vid obetalda skulder.

Om du har några frågor, klagomål eller andra åsikter som gäller vår integritetspolicy eller vår sajt, så ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna du finner på sidan.

 

Personuppgiftsansvarig

Kind Group AB
Sverige
Telefon: +46 (0)771-885855
E-post: info@kindcigars.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556877-1215
Personuppgiftsombud: Karl Martin Nelson Brix

 

Med vänliga hälsningar
Kind Group AB

Testimonials
No tobacco if your are under 18 years old